Onze advocaten

Het verschil tussen een arts en een advocaat is dat een gespecialiseerde arts zijn leven lang kan voortbouwen op de verworven kennis en opgedane ervaring, ook als er nieuwe technieken en inzichten hun intrede doen. Als bij een gespecialiseerde advocaat de wetgeving verandert, kent hij er bij wijze van spreken evenveel van af als de jongste stagiair ... Natuurlijk is dat laatste een overdrijving, maar echte advocaten moeten vooral specialist zijn in het opzoekingswerk. Steeds opnieuw op zoek gaan naar wat vandaag de geldende regel is en niet tevreden zijn met zijn of haar parate kennis. Zo willen wij in ons beroep staan : leergierig en gedreven.

Koen Maenhout

Koen Maenhout is een allround practicus. Hij is geen superspecialist in allerlei niches, maar is van vele markten thuis en tracht steeds een overzicht te behouden van de evolutie van het recht. Zo zal hij zich steeds in veel rechtstakken bijscholen zodat hij tracht cliënten op vele vlakken te adviseren.
Meer informatie

Fons Borginon

Breed opgeleid in een klassiek advocatenkantoor is Fons Borginon vertrouwd met burgerlijk en administratief recht. Enkele jaren ook academische paden verkend en 16 jaar ervaring met werken en leiding geven binnen en rond de overheid. Federale, lokale, maar ook internationale expertise. Intussen ook een brede ervaring opgebouwd in het begeleiden van ondernemingen op het vlak van regelgeving, vooral in de financiële sector.
Meer informatie

Buket Karaca

Buket Karaca is afkomstig van Berchem waar zij in 1989 geboren werd. Zij studeerde aan de UAntwerpen, met een semester aan de University of Bilgi (Istanbul) en behaalde in 2014 haar diploma van master in de rechten. Ze verbleef tevens in Venetië en Maastricht, waarop ze een bijkomende masterdiploma behaalde: European Master in Human Rights and Democratisation. Van oktober 2014 tot januari 2017 werkte ze als pastoraal medewerkster aan de UAntwerpen en combineerde dit met een bijkomende masteropleiding: Master na Master in het Ondernemingsrecht. Zij begon op 1 februari 2017 haar stage aan de Antwerpse balie bij Alpheus Advocaten, met als stagemeester Mr. Koen Maenhout. Gedurende de periode 2016 – 2021 werkte ze tevens als praktijkassistente Mensenrechten aan de KULeuven. Sinds augustus 2021 is ze tevens deeltijds terug werkzaam als pastoraal medewerkster aan de UAntwerpen, en combineert ze dit met een bijkomende masteropleiding in de wereldreligies aan de KULeuven.
Meer informatie

Mats Mertens

Mats Mertens studeerde af in 2021, met onderscheiding, als Master in Law aan de Vrije Universiteit Brussel, met specialisatie publiek recht. Ingeschreven in september 2021 aan de balie van Antwerpen en begon meteen zijn stage bij het advocatenkantoor Alpheus Law, onder het stagemeesterschap van Mtr. Koen Maenhout. Zijn voorkeur gaat vooral uit naar het ambtenaren(tucht)recht (onderwijs, politie, federaal ambt, lokale besturen, …) en ruimtelijke ordening, maar ook bouw- en aannemingsovereenkomsten wekken zijn interesse.
Meer informatie