Mats Mertens

Mats Mertens studeerde af in 2021, met onderscheiding, als Master in Law aan de Vrije Universiteit Brussel, met specialisatie publiek recht. Ingeschreven in september 2021 aan de balie van Antwerpen en begon meteen zijn stage bij het advocatenkantoor Alpheus Law, onder het stagemeesterschap van Mtr. Koen Maenhout. Zijn voorkeur gaat vooral uit naar het ambtenaren(tucht)recht (onderwijs, politie, federaal ambt, lokale besturen, …) en ruimtelijke ordening, maar ook bouw- en aannemingsovereenkomsten wekken zijn interesse.

Werkgebied

Mats Mertens studeerde af in 2021, met onderscheiding, als Master in Law aan de Vrije Universiteit Brussel, met specialisatie publiek recht.

Ingeschreven in september 2021 aan de balie van Antwerpen en begon meteen zijn stage bij het advocatenkantoor Alpheus Law, onder het stagemeesterschap van Mtr. Koen Maenhout.

Zijn voorkeur gaat vooral uit naar het ambtenaren(tucht)recht (onderwijs, politie, federaal ambt, lokale besturen, …) en ruimtelijke ordening, maar ook bouw- en aannemingsovereenkomsten wekken zijn interesse.

Curriculum Vitae

Mats Mertens studeerde af in 2021, met onderscheiding, als Master in Law aan de Vrije Universiteit Brussel, met specialisatie publiek recht.

Ingeschreven in september 2021 aan de balie van Antwerpen en begon meteen zijn stage bij het advocatenkantoor Alpheus Law, onder het stagemeesterschap van Mtr. Koen Maenhout.

Zijn voorkeur gaat vooral uit naar het ambtenaren(tucht)recht (onderwijs, politie, federaal ambt, lokale besturen, …) en ruimtelijke ordening, maar ook bouw- en aannemingsovereenkomsten wekken zijn interesse.

Wettelijke informatie

Wettelijke informatie : Mr. Mats Mertens is als advocaat ingeschreven aan de balie van Antwerpen. Hij is ingeschreven onder het KBO/BTW nummer 0772.485.630

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Mertens  is verzekerd via de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies, thans in eerste rang bij AMLIN Europe nv (polisnummer LXX034899), zijnde de leidende verzekeraar voor 70% met als medeverzekeraars Zurich Insurance plc. Belgian branch  (25%) en KBC Verzekeringen nv (5%).   De waarborg van deze verzekering is in principe van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en dit onder voorbehoud van een aantal verduidelijkingen in de polis. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada. 

De aansprakelijkheid van de dienstverlener is beperkt tot het plafond voorzien in deze polissen.

De overeenkomst die met mr. Mertens wordt afgesloten is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van Antwerpen bevoegd. Mr. Mertens is wel onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in het "Reglement invordering van erelonen" van de balie van Antwerpen van 5 maart 2012. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website oca.ligeca.be

Privacyverklaring : Graag verwijzen we naar de algemene privacy verklaring van het kantoor op deze site : PRIVACYVERKLARING