Recent nieuws

Hieronder vindt U enkele van onze meest recente berichten. In de rubriek nieuws vindt U zowel inhoudelijke artikelen, als antwoorden op meer praktisch georiënteerde vragen.

Eindejaarsperiode

Onze kantoren zijn gesloten van vrijdag 24 december tot en met maandag 3 januari 2022. Wij wensen u een gezond en voorspoedig nieuwjaar!
Lees meer

Coronavirus COVID-19 : Kantoor werkt met gesloten deuren

Ten gevolge van de crisisituatie coronavirus COVID-19 werkt ons kantoor met gesloten deuren, maar uiteraard blijven wij ter uwe beschikking. Uitzonderlijke situaties vergen uitzonderlijke maatregelen. Vermits wij momenteel voornamelijk telewerken en met spreiding van werkuren, verzoeken wij u ons indien mogelijk per e-mail te berichten en in dringende gevallen ons desnoods per e-mail te herinneren aan bepaalde termijnen of dringende zaken. Telefoons worden mogelijks niet onmiddellijk beantwoord, brieven en telefaxen worden mogelijks niet tijdig gelezen, elektronische post wordt wél in de mate van het mogelijke opgevolgd. Er vinden geen consultaties plaats; in dringende gevallen kan een videoconferentie via Skype gebeuren. Wij trachten onze dienstverlening zo goed mogelijk te verlenen, rekening houdende met deze uitzonderlijke toestand van overmacht en mede gelet op de maatregelen van overheidswege (zie het afkondigen van de federale fase van het noodplan coronavirus COVID-19 - MB 13 maart 2020, B.S., 13 maart 2020 (2e ed) - Circ. 681 van 13 maart 2020, B.S., 13 maart 2020 (2e ed). Zie ook www.info-coronavirus.be
Lees meer

PRIVACYVERKLARING ALPHEUS ADVOCATEN

Privacyverklaring van Alpheus Advocaten
Lees meer

DE PLAATSEN VAN MARKTKRAMERS

“Als marktkramer ben ik geboren, als marktkramer blijf ik bestaan. En als ik mijn stem maar laat horen, Dan komen de mensen naar m’n kraam” (Eddy Wally, 1969) Een cliënt-marktkramer wordt geconfronteerd met een wijziging van het gemeentelijk reglement inzake de standplaatsen op de openbare markten en vroeg advies of daarvoor een administratiefrechtelijke procedure kon worden opgestart.
Lees meer