Kantoor

Advocaten en advocatenkantoren bestaan er in vele maten en gewichten. Het komt er voor U op aan te zoeken naar een kantoor dat doet wat U nodig heeft. Om U daarin te helpen vindt U hieronder een overzicht van wat wij zoal doen en op welke terrein het kantoor actief is. Daarnaast heeft elk van onze advocaten zijn eigen - soms heel specifieke - invalshoek. Aarzel dus niet om ook bij de pagina's waarin het team wordt voorgesteld even te gaan kijken.

Missie

Alpheus Advocaten is een  advocatenkantoor voor de 21ste eeuw.  Onze cliënten hebben recht op een dienstverlening aangepast aan hun noden vandaag. Wij staan u bij op mogelijk 5 gebieden.

 

(1)        Natuurlijk verdedigen we cliënten bij procedures voor de rechtbanken. Dat blijft een heel belangrijk onderdeel van ons werk. Overigens moet je rechtbanken vandaag in de hele ruime zin bekijken. Dus niet alleen de klassieke 'justitiepaleis' rechters, maar telkens een of andere formele procedure van beroep tegen een beslissing van wie ook de bijstand van een juridisch raadsman nuttig maakt, treden wij op.

 

(2)        Maar, voorkomen is beter dan genezen. Voorkomen dat cliënten onnodige juridische risico's lopen, hen helpen in het oplossen en voorkomen van problemen is net zo belangrijk.  Adviesverlening is voor ons net zo belangrijk. Wij geven graag op uw maat gemaakte adviezen. Dat kan gaan van het eenvoudig screenen van contracten, over het telefonisch beantwoorden van juridische vragen tot het maken van uitgewerkte schriftelijk adviezen.  We kunnen zelfs een stap verder gaan en tijdelijk of permanent uw "in-house" juridische behoeften ondervangen. Ook als U behoefte heeft aan "legal coordination" voor de aansturing van uw externe advocaten in binnen- en buitenland doen we dat graag voor U.

 

(3)        Graag staan we onze klanten ook bij op die momenten dat het er echt toe doet, zoals bijvoorbeeld bij commerciële onderhandelingen of in het opstellen van overeenkomsten. Als ervaren onderhandelaars werken we actief met U mee om binnen de realistische marges van een onderhandeling tot goede akkoorden te komen.  Niet om eenzijdig het onderste uit de kan te halen, wel om ook effectief een deal te sluiten die ook in uw voordeel is.

 

(4)        Daarnaast heeft Alpheus Advocaten ook mensen in huis die het eigen belang  van een cliënt kunnen overstijgen. Wij nemen op vraag van de rechtbank, uw advocaten of Uzelf graag de rol op van bemiddelaar. In dat geval zal onze erkende bemiddelaar niet voor één cliënt optreden, maar juist in het belang van alle bij het dispuut betrokken personen of bedrijven proberen de communicatie te herstellen en bij te dragen tot het vinden van een oplossing buiten de rechtbank. Vanzelfsprekend doen we dit enkel in gevallen waarin we ook echt onpartijdig kunnen zijn.

 

(5)      Vele bedrijven beseffen onvoldoende welk impact regelgeving heeft op hun dagelijkse beleid en hun winstgevendheid. Overheidsbeleid heeft bovendien de neiging veel te veranderen en onverwacht nieuwe verplichtingen in het leven te roepen. Zeker wanneer die nieuwe visie aangestuurd wordt door Europese regelgeving. Bedrijven hebben nood aan informatie hierrond, en soms is er ook nood om samen met andere bedrijven tijdig te reageren op nieuwe ontwikkelingen. Dat proces begeleiden behoort ook tot ons takenpakket.

 

Werkgebieden

Binnen ons aanbod algemene praktijk richt Alpheus Advocaten zich tot particulieren en bedrijven voor al hun meest voorkomende juridische vragen. Ook hier zijn wij ter beschikking om:

- U met advies bij te staan bij al uw juridische problemen,

- een stap verder te gaan en U actief te ondersteunen bij het oplossen van juridische kwesties of U bij te staan in onderhandelingen daarover,

- U te verdedigen voor een rechtbank wanneer U door anderen gedagvaard wordt,

- samen met U de beste weg te zoeken om uw eisen hard te maken voor een rechtbank als eisende partij,

- andere opdrachten te vervullen zoals die van bewindvoerder of vereffenaar.

Enkele voorbeelden :

Aansprakelijkheid bij verkeersongevallen, schadevergoeding voor lichamelijke en andere schade, snelheidsboetes, dagvaarding voor de politierechtbank, bijstand bij gemeentelijke administratieve sancties (GAS), rechtsbijstand, discussies met uw verzekeraar, ...

Problemen met huurder of verhuurder, handelshuur, burenhinder, vergunningen, eigendomsbetwistingen, bezitsvordering, erfdienstbaarheden, geschillen over de  koop en verkoop van onroerende goederen, pacht en landbouweigendommen.

Juridische vragen inzake onderhoudsgeld, echtscheiding, adoptie, voogdij, ouderlijke macht, jeugdzaken, onderwijs, erfenis, verdeling nalatenschap, testament.

Vanuit de vroegere ervaring in de maritieme sector blijven we ook ter beschikking voor al uw vragen die betrekking op transport, haven, logistiek, expeditie, maar ook andere discussies inzake verzekering en handelsvoorwaarden.

Contracten. Onderhandelingen. Handelsrecht, faillissement, wet continuïteit onderneming (WCO), invordering, schulden, intellectuele eigendom (auteursrecht, merken, modellen, ...), vennootschapsstructuur, bedrijfsadvies, overnames,...

Verdediging voor de strafrechter, burgerlijke partijstelling en vordering schadevergoeding tegen verdachten, bijstand bij de strafuitvoering, inzage en advies strafdossiers

Ontslagrecht, dringende reden, sociale uitkering, arbeidsrecht, sociale zekerheid, pensioen en tegemoetkomingen.

Meer over de werkgebieden van elk van onze advocaten

Geschiedenis

1988

Mr. Koen Maenhout start zijn stage bij het maritieme kantoor Tritsmans & Huyghe

2001

Oprichting kantoor Lenaerts & Maenhout

2008

Oprichting Alpheus Advocaten

2012

Mr. Fons Borginon vervoegt Alpheus Advocaten - oprichting groepering