Buket Karaca

Buket Karaca is afkomstig van Berchem waar zij in 1989 geboren werd. Zij studeerde aan de UAntwerpen, met een semester aan de University of Bilgi (Istanbul) en behaalde in 2014 haar diploma van master in de rechten. Ze verbleef tevens in Venetië en Maastricht, waarop ze een bijkomende masterdiploma behaalde: European Master in Human Rights and Democratisation. Van oktober 2014 tot januari 2017 werkte ze als pastoraal medewerkster aan de UAntwerpen en combineerde dit met een bijkomende masteropleiding: Master na Master in het Ondernemingsrecht. Zij begon op 1 februari 2017 haar stage aan de Antwerpse balie bij Alpheus Advocaten, met als stagemeester Mr. Koen Maenhout. Gedurende de periode 2016 – 2021 werkte ze tevens als praktijkassistente Mensenrechten aan de KULeuven. Sinds augustus 2021 is ze tevens deeltijds terug werkzaam als pastoraal medewerkster aan de UAntwerpen, en combineert ze dit met een bijkomende masteropleiding in de wereldreligies aan de KULeuven.

Werkgebied

Curriculum Vitae

Buket Karaca is afkomstig van Berchem waar zij in 1989 geboren werd. Zij studeerde aan de UAntwerpen, met een semester aan de University of Bilgi (Istanbul) en behaalde in 2014 haar diploma van master in de rechten. Ze verbleef tevens in Venetië en Maastricht, waarop ze een bijkomende masterdiploma behaalde: European Master in Human Rights and Democratisation. Van oktober 2014 tot januari 2017 werkte ze als pastoraal medewerkster aan de UAntwerpen en combineerde dit met een bijkomende masteropleiding: Master na Master in het Ondernemingsrecht. Zij begon op 1 februari 2017 haar stage aan de Antwerpse balie bij Alpheus Advocaten, met als stagemeester Mr. Koen Maenhout. Gedurende de periode 2016 – 2021 werkte ze tevens als praktijkassistente Mensenrechten aan de KULeuven. Sinds augustus 2021 is ze tevens deeltijds terug werkzaam als pastoraal medewerkster aan de UAntwerpen, en combineert ze dit met een bijkomende masteropleiding in de wereldreligies aan de KULeuven.

Wettelijke informatie

Wettelijke informatie : Mr. Buket Karaca is als advocaat ingeschreven aan de balie van Antwerpen. Zij oefent haar beroep uit in het kader van de "BV Lexamir " die is ingeschreven onder het KBO/BTW nummer 0748.721.719.

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Karaca (zowel in persoonlijke naam als voor de vennootschap) is verzekerd via de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies, thans in eerste rang bij AMLIN Europe nv (polisnummer LXX034899), zijnde de leidende verzekeraar voor 70% met als medeverzekeraars Zurich Insurance plc. Belgian branch  (25%) en KBC Verzekeringen nv (5%).   De waarborg van deze verzekering is in principe van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en dit onder voorbehoud van een aantal verduidelijkingen in de polis. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada. 

De aansprakelijkheid van de dienstverlener is beperkt tot het plafond voorzien in deze polissen.

De overeenkomst die met BV Lexamir wordt afgesloten is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van Antwerpen bevoegd. Mr. Karaca is wel onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in het "Reglement invordering van erelonen" van de balie van Antwerpen van 5 maart 2012. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website oca.ligeca.be

Privacyverklaring : Graag verwijzen we naar de algemene privacy verklaring van het kantoor op deze site : PRIVACYVERKLARING