Welkom bij Alpheus Law

Bent U bij ons op juiste adres ? Alpheus Advocaten is een middelgroot advocatenkantoor dat voortbouwt op de klassieke praktijk, maar er een eigentijdse invulling aan geeft. We ontvangen U graag in onze kantoren te Berchem of komen graag tot bij U indien gewenst.

Alpheus Advocaten zijn op de eerste plaats advocaten. Wij willen U bijstaan bij al uw juridische problemen, groot en klein. Bij ons wordt U geholpen  in een directe relatie tot de advocaat die het dossier behandelt. Ons kantoor heeft een afdeling algemene praktijk, waarin de advocaten dit ook combineren met elk een eigen specialisatie (o.m. in het bestuursrecht en fiscaal recht). Daarnaast zijn er in het kantoor advocaten die zich meer toeleggen op het begeleiden van ondernemingen op het vlak van nieuwe regelgeving (totstandkoming, interpretatie en, implementatie). 

 

Werkgebieden

 

Onze algemene praktijk (burgerlijk recht, handelsrecht) wordt aangevuld met enkele specialisaties : Ons kantoor is erg actief in bestuursgeschillen (onderwijs, ruimtelijke ordening, ambtenarenrecht, .. ), treedt op als advocaat van overheden in sommige fiscale geschillen  en heeft ook transport en maritieme expertise in huis. Ook beroepsaanspakelijkheden en financieel recht zijn het kantoor welbekend. 

Op "regulatory" vlak ligt de focus op het bankenrecht.

Meer gedetailleerde info vindt U ook hieronder en op de individuele pagina's van de advocaten.

 

Meer over onze werkgebieden

Missie

Advocaten en advocatenkantoren heb je in alle maten en gewichten.  Het is voor U niet altijd gemakkelijk de juiste raadsman of vrouw voor uw probleem te vinden. Om U te helpen uw keuze te maken geven we hieronder een aantal kenmerken en waarden die wij als Alpheus Advocaten willen uitdragen.

Wij vinden dat U bij ons op het juiste adres bent als U van oordeel bent dat :

-U een juridisch-technisch beslagen advocaat nodig heeftOnze advocaten hebben geen angst van juridisch ingewikkelde dossiers en blijven leergierig. Opzoekingswerk schrikt ons niet af en doen we eigenlijk liever dan bulkwerk.

-die direct en persoonlijk contact met U heeftWij vinden dat U één aanspreekpunt moet hebben in het kantoor die U bijstaat als een echte vertrouwenspersoon. Bij ons geen anonieme aanpak waar iedereen en dus niemand verantwoordelijk is. 

-samenwerkt met gelijkgestemde professionalsOnze advocaten gebruiken mekaars expertise om een betere dienstverlening te kunnen garanderen. Alpheus Advocaten is een groepering van advocaten en geen solo praktijk.

-tegen een correcte, doorzichtige prijsTegenover een professionele dienstverlening staat een correcte vergoeding die in verhouding staat tot het gepresteerde werk en de toegevoegde waarde die we als advocaten voor U realiseren.

-en in uw belang op een maatschappelijk verantwoorde manier wil werken.  Het recht kan je niet scheiden van de samenleving errond. Vandaar dat onze advocaten ook andere verantwoordelijkheden in die samenleving opnemen : onder meer als publiek mandataris, bestuurder in vennootschappen en verenigingen, plaatsvervanger in de rechtbank, lidmaatschap van allerlei maatschappelijke commissies.

Ieder van ons heeft zijn eigen specialisaties en voorkeurterreinen. Door die zoveel als mogelijk te bundelen ontstond ook de focus van het kantoor op alles wat de driehoek burger, bedrijf en overheid aanbelangt. 

Maar we blijven vooral echte advocaten. Die uw zaak - wat ook het juridisch etiketje is dat er op plakt - proberen uit te spitten tot de bodem.

Meer over onze missie

Laatste Nieuws

ALPHEUS advocaten-Fulltime advocaat (laatste jaars stagiair of recent tableau)—ALPHEUS advocaten

Alpheuslaw zoekt medewerker.

Lees meer
Meer nieuws

Vragen? Contacteer Ons

 

U neemt best eerst telefonisch of per e-mail contact op met het kantoor; wij hebben immers geen “spreekuren” of “onthaalbalie”.

Het kantoor is elke werkdag (maandag-vrijdag) bemand vanaf 8u tot 19u doorlopend. Meestal is minstens een advocaat (stagiair) bereikbaar, en/of een secretariaatsmedewerker. Weekenddagen niet, maar de beide vennoten wonen op wandelafstand van kantoor en kunnen onmiddellijk ter plaatse zijn, indien nodig.

Op vakantie- en brugdagen en tijdens langere vakantieperiodes wordt ervoor gezorgd dat er minstens een permanentie is die steeds een advocaat-vennoot kan bereiken, indien die de permanentie niet zou waarnemen. De advocaten-vennoten spreken voor langere vakantieperiodes af, zodat er zo weinig mogelijk overlappingen zijn.

Het kantoor heeft 2 administratieve medewerksters, waarvan er steeds een aanwezig is tussen 9u en 17u en beschikt over de meest moderne kantoorfaciliteiten zoals website ( www.alpheuslaw.be ), e-mail, een netwerk van recente computers (met VPN-verbinding zodat de server ten alle tijde op afstand kan worden geconsulteerd, ook buiten de gewone kantooruren en op verplaatsing), alsook wordt beroep gedaan op externe correspondenten waar nodig. Zo is in dringende gevallen het kantoor steeds beschikbaar.

 

Contacteer ons