Emilio Geysels

Emilio Geysels behaalde in 2019 zijn diploma Master in de rechten aan de KU Leuven, dit met een Major internationaal en Europees recht en een Minor fiscaal recht. In datzelfde jaar behaalde hij eveneens aan de KU Leuven een bachelor in de Wijsbegeerte met specialisatie Ethiek. Na zijn stage in 2019 te zijn gestart in het banken-, insolventie- en verzekeringenrecht, sloot hij zich in 2021 aan bij Alpheus, waar hij zijn stage afwerkt. Sinds zijn studententijd is hij gepassioneerd door bemiddeling en onderhandeling. Zo zetelde hij in het bestuur van LCM Student Association, een interfacultaire studentenvereniging die zich toespits op het uitdragen van bemiddelings- en onderhandelingstechnieken aan studenten, en is hij sinds 2015 actief als buurtbemiddelaar. Hij behaalde tevens in 2019 zijn certificaat bemiddelaar in Arbeids- en sociale Zekerheid bij het Mediation instituut Vlaanderen (MEDIV). Als advocaat is hij gefascineerd door het recht in al haar facetten gaande van arbeids – en sociaal recht tot burgerlijk en fiscaal recht.

Werkgebied

Emilio Geysels behaalde in 2019 zijn diploma Master in de rechten aan de KU Leuven, dit met een Major internationaal en Europees recht en een Minor fiscaal recht.
In datzelfde jaar behaalde hij eveneens aan de KU Leuven een bachelor in de Wijsbegeerte met specialisatie Ethiek.

Na zijn stage in 2019 te zijn gestart in het banken-, insolventie- en verzekeringenrecht, sloot hij zich in 2021 aan bij Alpheus, waar hij zijn stage afwerkt.

Sinds zijn studententijd is hij gepassioneerd door bemiddeling en onderhandeling. Zo zetelde hij in het bestuur van LCM Student Association, een interfacultaire studentenvereniging die zich toespits op het uitdragen van bemiddelings- en onderhandelingstechnieken aan studenten, en is hij sinds 2015 actief als buurtbemiddelaar.
Hij behaalde tevens in 2019 zijn certificaat bemiddelaar in Arbeids- en sociale Zekerheid bij het Mediation instituut Vlaanderen (MEDIV).

Als advocaat is hij gefascineerd door het recht in al haar facetten gaande van arbeids – en sociaal recht tot burgerlijk en fiscaal recht.

Curriculum Vitae

Emilio Geysels behaalde in 2019 zijn diploma Master in de rechten aan de KU Leuven, dit met een Major internationaal en Europees recht en een Minor fiscaal recht.
In datzelfde jaar behaalde hij eveneens aan de KU Leuven een bachelor in de Wijsbegeerte met specialisatie Ethiek.

Na zijn stage in 2019 te zijn gestart in het banken-, insolventie- en verzekeringenrecht, sloot hij zich in 2021 aan bij Alpheus, waar hij zijn stage afwerkt.

Sinds zijn studententijd is hij gepassioneerd door bemiddeling en onderhandeling. Zo zetelde hij in het bestuur van LCM Student Association, een interfacultaire studentenvereniging die zich toespits op het uitdragen van bemiddelings- en onderhandelingstechnieken aan studenten, en is hij sinds 2015 actief als buurtbemiddelaar.
Hij behaalde tevens in 2019 zijn certificaat bemiddelaar in Arbeids- en sociale Zekerheid bij het Mediation instituut Vlaanderen (MEDIV).

Als advocaat is hij gefascineerd door het recht in al haar facetten gaande van arbeids – en sociaal recht tot burgerlijk en fiscaal recht.

Wettelijke informatie

Wettelijke informatie : Mr. Emilio Geysels is als advocaat ingeschreven aan de balie van Antwerpen. Hij is ingeschreven onder het KBO/BTW nummer 0734.678.592

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Geysels  is verzekerd via de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies, thans in eerste rang bij AMLIN Europe nv (polisnummer LXX034899), zijnde de leidende verzekeraar voor 70% met als medeverzekeraars Zurich Insurance plc. Belgian branch  (25%) en KBC Verzekeringen nv (5%).   De waarborg van deze verzekering is in principe van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en dit onder voorbehoud van een aantal verduidelijkingen in de polis. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada. 

De aansprakelijkheid van de dienstverlener is beperkt tot het plafond voorzien in deze polissen.

De overeenkomst die met mr. Geysels wordt afgesloten is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van Antwerpen bevoegd. Mr. Geysels is wel onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in het "Reglement invordering van erelonen" van de balie van Antwerpen van 5 maart 2012. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website oca.ligeca.be

Privacyverklaring : Graag verwijzen we naar de algemene privacy verklaring van het kantoor op deze site : PRIVACYVERKLARING